top of page

Det internationella uppdraget

Dernière mise à jour : 31 déc. 2023
Tal av rabbin kung Mashiach 1989 vid den internationella kongressen för hans sändebud i alla delar av världen. Så aktuellt.

1- Du kommer att upprätta stammar

med ett rättvist system av rättvisa

2- Du skall respektera G-d

Du skall inte hädas

3- Du skall tro på en enda Gud

Du skall förkasta alla former av avgudadyrkan

4- Du skall inte ha omoraliska relationer

Du skall inte begå någon form av äktenskapsbrott eller incest

5- Du skall bevara mänskligt liv

Du skall inte döda

6- Du skall respektera andras egendom

Du skall inte stjäla

7- Du skall respektera Guds skapelser

Du skall inte äta köttet från ett levande djur.

3 vues0 commentaire

Comments


bottom of page